Profesorul Nicolae Păun

Profesorul Nicolae Păun s-a născut în anul 1930 în comuna Blidari, judeţul Vâlcea. Şi-a făcut educaţia primară în comuna natală. Urmează apoi Colegiul Nacional "Alexandru Lahovari" din Râmnicu Vâlcea, pe care îl absolvă în anul 1950. Se face remarcat de către profesorul Lucian Mănescu, alt strălucit slujitor al şcolii matematice vâlcene. Din primele clase de liceu devine rezolvitor şi propunător de probleme la "Gazeta Matematică", având o putere de muncă inepuizabilă în acest domeniu

După terminarea liceului urmează cursurile Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică Fizică, pe care o absolvă în anul 1954. Funcţionează un an ca asistent universitar în Bucureşti, după care revine în anul 1955 în Râmnicu Vâlcea ca profesor la Colegiul "Alexandru Lahovari".

În calitate de profesor a îndrumat zeci de generaţii ale liceului, reuşind să pregătească matematicieni de prestigiu care lucrează în ţară sau în străinătate. Între anii 1972-1985 funcţionează în calitate de asistent, apoi ca lector la Facultatea de Chimie Industrială din localitate.

Permanent preocupat de perfecţionarea activităţii metodico-ştiinţifice, este deseori la sesiuni de comunicări ştiinţifico-metodice pe plan naţional. Printre lucrările susţinute la aceste sesiuni amintim: "Asupra calculului primitivelor unor funcţii trigonometrice" şi "Deducerea unor identităţi trigonometrice folosind metoda triunghiului ortic".

O muncă deosebită depune ca preşedinte al Filialei Vâlcea a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România şi ca redactor la "Gazeta Matematică". Este remarcat şi apreciat de marii matematicieni ai vremii: academician Gheorghe Mihoc, academician Grigore Moisil şi academician Nicolae Teodorescu.

Ca urmare a activităţii depuse, este recompensat în anul 1965 cu insigna "70 de ani de apariţie neîntreruptă a Gazetei Matematice", iar în anul 1967 cu diploma de "Profesor fruntaş".

Profesor Valeriu Lazăr