Concursul Naţional de limba şi literatura română "Mihai Eminescu"
 
 

SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI NAŢIONAL
„ALEXANDRU LAHOVARI”

         Încărcat de istorie şi evenimente, Râmnicu-Vâlcea, este un oraş din care s-au ridicat multe personalităţi. Aici şi-a făcut apariţia Tudor Vladimirescu în timpul revoluţiei de la 1821, însetat de libertate. Iar cel care a dat viaţă poemului „Un răsunet” prin muzica lui copleşitoare a fost un vâlcean, Anton Pann. Mulţi oameni valoroşi ai ţării au pornit din Râmnicu-Vâlcea. Alţii, poate mai talentaţi şi curajoşi, vor duce numele acestui oraş spre alte ţări, pentru ca toţi să-l cunoască. Iar cei mai mulţi dintre ei vor avea ceva în comun: vor fi trecut prin acest colegiu bătrân, dar mai viu ca niciodată, „Alexandru Lahovari”.
         Istoria acestuia începe în 1891, când la Râmnicu-Vâlcea se înfiinţează un gimnaziu „clasic”, condus de Alexandru Teodoru. Cursurile încep în acelaşi an, la data de 7 septembrie. Dintr-o singură clasă la înfiinţare, gimnaziul va ajunge să numere în 1894 patru clase. Tot atunci, se hotărăşte ca gimnaziul să fie numit „Mircea-Vodă”, însă nu se ştie cu siguranţă dacă a purtat acest nume.
         În 1899, prin Decretul Ministerial nr. 2533, se decide ca, pe viitor, gimnaziul să poarte numele „Alexandru Lahovari”. La începutul secolului XX, gimnaziul era situat în vechiul local al seminarului din curtea Episcopiei. Clădirea nu îndeplineşte condiţiile unei şcoli secundare, aşa că, în urma intervenţiilor locuitorilor, se hotărăşte construirea unui nou local, începând cu anul 1909. Finalizată în 1911, noua şcoală va adăposti 155 de elevi şi va reprezenta din acel moment un simbol al oraşului.
         La data de 12 octombrie 1913, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice aprobă înfiinţarea cursului superior cu o secţie reală, completată cu o secţie pedagogică. Odată cu Primul Război Mondial, fondurile gimnaziului sunt canalizate în alte scopuri, ceea ce determină desfiinţarea cursului superior.
         La 1 septembrie 1919, gimnaziul din Râmnicu-Vâlcea este transformat din nou în liceu. Se măreşte astfel numărul claselor de la 8 la 12, iar localul devine neîncăpător. De aceea este aprobată construirea unei noi aripi, care va fi terminată după mari eforturi financiare.
         În anul şcolar 1934-1935, liceul  „Alexandru Lahovari” este încadrat în categoria C. Modernizat şi îmbogăţit cu o a treia aripă, liceul găzduieşte în anul 1941 un mare Congres al Corpului Didactic. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o parte a liceului funcţionează ca spital.
         Dacă până în 1956, clasele liceului erau formate doar din băieţi, după acest an sunt înfiinţate clase mixte, care funcţionează şi în prezent.
         În anul şcolar 1965-1966, odată cu trecerea la durata studiilor preuniversitare de 12 clase, şcoala primeşte denumirea de Liceul „Nicolae Bălcescu”, sub care va fi cunoscută până în 1978, când îşi schimbă numele în Liceul de Matematică-Fizică „Nicolae Bălcescu”.
         După Revoluţia din Decembrie 1989, numele şcolii va fi din nou schimbat, redevenind „Alexandru Lahovari”. Din 1997 acestuia îi este acordată titulatura de Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”, nume sub care funcţionează şi astăzi.
         Monument al tinereţii ascunse sub haina biciuită de vreme, colegiul a fost un martor tăcut al trecerii generaţiilor de elevi. Unii şi-au lăsat numele întipărit în analele acestui liceu prin rezultatele deosebite obţinute la diferite olimpiade şi concursuri şcolare. Toţi merită să fie cunoscuţi şi felicitaţi, dar fiind în număr mult prea mare ne vom limita în a-i aminti pe cei mai tineri.
         Numai între anii 2004-2006, Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” a avut 79 de participanţi la fazele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. Aceştia s-au remarcat la diverse discipline: limba română, matematică, fizică, limba franceză, limba engleză, chimie, geografie, istorie, informatică, astronomie, economie, filosofie,biologie etc. Asemenea elevi sunt: Ioana Mustăţea – care a obţinut 2 premii I la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română şi premiul I la Olimpiada Internaţională de Limba şi Literatura Română, Mădălina Gheorghe – premiul I şi premiul special la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română, Diana Iovan – locul IV şi Medalia de aur la Olimpiada Naţională de Matematică, Vlad Duţă – premiul I la Olimpiada Naţională de Informatică, Catinca Bloţu – premiul II la Olimpiada Naţională de Engleză, Ioana Petrescu – premiul III la Olimpiada Naţională de Fizică.
         În acest an şcolar rezultatele obţinute de elevii colegiului nostru sunt remarcabile: 38 de participanţi la olimpiadele naţionale, dintre care 7 la limba şi literatura română, 6 la fizică, 4 la matematică, 3 la limba franceză, 3 la limba engleză, 3 la geografie, 2 la limba latină, 2 la limba germană, 2 la istorie, 2 la informatică, 2 la ştiinţe socio-umane şi 2 la biologie.
         Prin aceşti elevi, liceul va deveni cunoscut dincolo de hotarele ţării, iar trecutul lui glorios va fi continuat de un viitor la fel de încărcat de succese.
         Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” va reprezenta mereu unul dintre cele mai importante simboluri ale Râmnicului.