Parteneriat interjudetean "TIC în învăţământul preuniversitar"

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Constituirea unui grup partenerial care sa promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi;
 • Promovarea dialogului şi a comunicării între elevi, dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţile de învăţământ partenere, urmărindu-se armonizarea condiţiilor specifice fiecărei şcoli cu exigenţele învăţământului modern;
 • Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi.
 • Stimularea iniţiativelor venite din partea elevilor şi a cadrelor didactice.
 • Scoaterea înăţământului din spaţiul tradiţional şi mutarea lui într-un alt mediu.
 • O evaluare corectă, punctuală a ofertei educaţionale pentru a putea stabili care sunt nevoile, dar, în acelaşi timp, ce poate oferi şcoala virtualilor parteneri.

OBIECTIVE:

 • Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor
 • Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru
 • Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului
 • Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional
 • Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu.

COORDONATOR PROIECT:

COLEGIUL NATIONAL ,,ALEXANDRU LAHOVARI" RÂMNICU VÂLCEA - VÂLCEA

 • Prof. Ianc Simona - coordonator
 • Prof. Hancu Anamaria
 • Prof. Cataragă Issabella
 • Prof. Ciucă Rodica
 • Prof. Lazăr Valeriu
 • Inginer sistem Filip Adrian
 • Ajutor analist programator Popescu Mariana

SCOLI PARTENERE:

1. LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEŞTI - ARGEŞ

 • Prof. Ionescu Alexandru - coordonator
 • Prof. Bratu Luiza
 • Prof. Dima Narcisa
 • Prof. Genoiu Nicolae
 • Prof. Mustocea Carmen
 • Prof. Penescu Lidia
 • Prof. Voica Adrian

2. COLEGIUL "ŞTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA - DOLJ

 • Prof. Simion Aurora - coordonator
 • Prof. Cojocaru Sorina
 • Prof. Crăciunoiu Ştefania
 • Prof. Iliescu Camelia
 • Prof. Ion Petre
 • Prof. Papa Mihaela
 • Prof. Popa Hermina
 • Prof. Tâmplaru Roxana
 • Prof. Vişan Daniel

3. COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TÂRGU-JIU - GORJ

 • Prof. Ciungu Petre - coordonator
 • Prof. Bibere Camelia - responsabil
 • Prof. Belega Cristina
 • Prof. Dobrescu Sorin
 • Prof. Dragomir Marijana
 • Prof. Fuiorea Dragan Rodica
 • Prof. Morjan Cristina Antoaneta
 • Prof. Popescu Mihaela Minela
 • Prof. Voinea Oana

4. COLEGIUL NATIONAL VOCAŢIONAL "NICOLAE TITULESCU" SLATINA - OLT

 • Prof. Guraliuc Carolina-Maria - coordonator
 • Prof. Bucur Beatrice-Daniela
 • Prof. Iscru Florina
 • Prof. Preduţ Aurelian
 • Prof. Vasile Marius
 • Prof. Vlădescu Elena

UNIVERSITĂŢI/FACULTĂŢI PARTENERE:

1. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI - "FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ"

 • Prof. univ. dr. Ion Lungu
 • Prof. univ. dr. Ion Smeureanu
 • Lect. univ. dr. Adela Bâra
 • Asist. univ. dr. Vlad Diaconiţă
2. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - "FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR"

 • Conf. univ. dr. Popa Sorin
 • Prof. univ. dr. Liţoiu Valentin
 • Prof. univ. dr. Şoavă Geogeta
 • Lect. univ. dr. Buligiu Ion
 • Conf. univ. dr. Mehedinţu Anca
 • Conf. univ. dr Buşe Răzvan